Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapialla pyritään palauttamaan heikentynyt tai häiriintynyt toimintakyky. Fysioterapiassa sovelletaan myös monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Tarvittaessa fysioterapeutti konsultoi muiden ammattikuntien edustajia, kuten lääkäreitä. Lasten fysioterapiassa myös huoltajien mukana olo terapiassa on suotavaa.

09 - 4289 3363

Seuraa Facebookissa

  • Facebook App Icon

@ 2016 created by McPage